In memoriam:

Velid Efendić

(1981–2021)

U nedjelju 14. februara 2021. godine, nakon kratke i teške bolesti, u Sarajevu je na bolji svijet preselio dr. Velid Efendić, vanredni profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Velid Efendić je rođen u Zavidovićima 16. aprila 1981. godine u poznatoj imamskoj porodici Efendić. Njegov otac Sulejman obnašao je funkciju glavnog imama u Zavidovićima, a amidža Mustafa je poznati hafiz Kurʼana.

Osnovnu školu i Opću gimnaziju završio je u rodnom mjestu. Ekonomski fakultet u Sarajevu upisao je akademske 2000/01. godine i kao iznimno nadaren student završio je četverogodišnji studij za nepune tri godine. Magistarski rad na temu “Primjena modela islamskog bankarstva u BiH’’ uspješno je odbranio 2007. godine na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, gdje je i doktorirao 2012. godine na temu “Efikasnost banaka u jugoistočnoj Evropi s posebnim osvrtom na BiH’’.

Na osnovu anonimne ankete studenata Ekonomskog fakulteta u Sarajevu u akademskoj 2004/05. godini bio je najbolje ocijenjeni student/saradnik.

Nakon završetka dodiplomskog studija Velid Efendić izabran je za asistenta na Katedri za finansije. U zvanje vanrednog profesora izabran je 2017. godine, u kojem je i ostao sve do smrti.

Aktivno je radio na uspostavljanju akademskih temelja islamskog bankarstva u Bosni i Hercegovini. Učestvovao je u realizaciji velikog broja domaćih i međunarodnih istraživačkih projekata značajnih za Bosnu i Hercegovinu.

U periodu od 2009. do 2014. godine bio je rukovodilac Bankarske akademije u okviru Poslovne akademije Ekonomskog fakulteta u Sarajevu. Jedan je od osnivača i članova Upravnog odbora Evropske asocijacije za islamsku ekonomiju, bankarstvo i finansije. Od 2012. godine nalazio se na poziciji zamjenika, a kasnije rukovodioca Centra za islamsku ekonomiju, bankarstvo i finansije pri Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Od 2013. godine obavljao je funkciju rukovodioca internacionalnog partnerskog MA studija sa zajedničkom diplomom (Joint agree) Ekonomskog fakulteta i Univerziteta Bolton iz Velike Britanije, te je aktivno učestvovao u pripremi programa na ovom, ali i drugim dodiplomskim i postdiplomskim predmetima iz oblasti bankarstva i islamskog bankarstva i finansija.

U svojstvu gostujućeg predavača boravio je na univerzitetima u Americi i Velikoj Britaniji. Također, vrijedi spomenuti da je učestvovao u radu Centra za islamske finansije Univerziteta u Boltonu.

Bio je inicijator i organizator više međunarodnih konferencija u Sarajevu, kojima su prisustvovali najeminentniji stručnjaci iz oblasti islamskog bankarstva i finansija iz cijeloga svijeta.

Bio je član Upravnog odbora Agencije za bankarstvo Federacije BiH. Sarađivao je sa više firmi i institucija, kao što su UNDP, Razvojna agencija SERDA, Ekonomski institut u Sarajevu, Međureligijski institut Sarajevo, Islamic Development Bank itd.

Dr. Efendić je autor ili koautor dviju knjiga iz oblasti islamskog bankarstva i finansija, te velikog broja stručnih i naučnih radova objavljenih u domaćim i međunarodnim časopisima ili prezentiranih na stručnim i naučnim konferencijama i simpozijima u zemlji i inostranstvu.

Odrastajući uz oca, koji je bio službenik Islamske zajednice, stekao je veliko poštovanje prema Zajednici. Iako ga je profesionalni angažman odveo drugim putem, aktivno se uključio u njen rad 2014. godine kao član Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i kao član džematskog odbora Kuvajtske džamije u Sarajevu. Budući da je vladao ekonomskim disciplinama, kao član Sabora dao je konkretan doprinos u radu finansijske službe i Vakufske direkcije Rijaseta IZ. Također je potrebno naglasiti da je imao zapaženu saradnju sa kolegama sa Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu kroz različite aktivnosti.

Dr. Efendić bio je čovjek od reda i discipline, blage naravi i jakog karaktera. Problemima je pristupao stručno i metodološki. Uživao je izrazito poštovanje akademske zajednice. Kod svojih studenata je bio omiljen. Rado su ga birali kao mentora u izradi diplomskih, magistarskih i doktorskih radova, budući da im je davao nesebičnu i konkretnu podršku.

Od početka akademske karijere pa sve do svoje smrti davao je doprinos nauci, pružajući podršku onima koji su angažirani na tome putu. Ostat će zapamćen po tome što je svoju posljednju akademsku aktivnost realizirao iz bolničkoga kreveta, kada je online putem prisustvovao odbrani doktorata jednoga svog kandidata.

Svojim naučnim angažmanom i izvanrednim rezultatima koje je postigao u relativno kratkoj akademskoj karijeri značajno je zadužio akademsku zajednicu i generacije koje dolaze da se kontinuirano zalažu i rade za dobrobit bosanskohercegovačkog društva i države.

Bosna i Hercegovina je njegovom smrću ostala bez stručnjaka iznimne kvalitete, a njegova porodica i prijatelji bez drage i voljene osobe.

Dženaza dr. Velidu Efendiću klanjana je 16. februara 2021. godine u haremu Gazi Husrev-begove džamije, a ukop je obavljen na sarajevskom mezarju Hambina Carina.

Neka je Božiji rahmet njegovoj plemenitoj duši.

Amela Lepir