##article.return## Glagolske karakteristike arapskog participa aktivnog Preuzmi datoteku ##common.downloadPdf##