##article.return## Metonimijski potencijal pridjeva koji označavaju emocije i psihofizička stanja u turskom jeziku