##article.return## Prvi značajni riječnik u dugoj i bogatoj tradiciji