Nove vijesti o Bahši - begovom vakufu u Zvorniku i Istočnoj Bosni

Autor(i)

Ključne riječi:

Bahši-beg, vakuf, Zvornik, istočna Bosna, most, Drinjača, Budimski divan, divan u Istanbulu, Zvornički sandžakbeg, Zvornički kadija, Ibrahim I, Kemānkeş Ḳara Muṣṭafā Pāşā, Sulṭān-zāde Meḥmed Pāşā

Sažetak

U ovom radu daje se kritičko izdanje, prevod i detaljna analiza dva dokumenta o Bahši-begovom vakufu u Zvorniku i istočnoj Bosni. Dokumenti se nalaze u Tuzlanskom sidžilu iz 1054-55./1644-46. godine u Gazi Husrev-begovoj biblioteci u Sarajevu, u ostavini Osmana Asaf-ef. Sokolovića. Dokumenti doprinose boljem poznavanju Bahši-begovog vakufa u Zvorniku te islamske kulture u istočnoj Bosni u XVII vijeku.

Na osnovu tih dokumenata nedvojbeno je utvrđeno da se vakif spomenutog vakufa zvao Bahši-beg. Rad donosi nova saznanja o vakufskim objektima, posebno o vakufskom mostu na rijeci Drinjači blizu Zvornika. Pretpostavljeno je da je mutevelijska služba u ovom vakufu bila vezana uz imamsku dužnost u Bahši - begovom mesdžidu-zaviji u Zvorniku. Utvrđeno je da je mutevelija imao i plaćenu dužnost „donosioca molitvi pred dušu vakifa i za trajnost sultanove sretne vladavine“. Takva služba se izvorno nazivala du‘ā-gūy, a u bosanskom za nju je postojao turcizam dovadžija. Dva dokumenta predstavljaju dvije verzije u sporu oko mutevelijskog zvanja u Bahši-begovom vakufu. U radu se ukazuje na mogući metodološki pristup u situaciji kada dva izvora iz istog vremena daju suprotne vijesti o jednom te istom događaju i/ili problemu.

##submission.downloads##

Objavljeno

2013-12-31

Broj časopisa

Rubrika

Članci