Nacionalizacija zgrada mekteba i mesdžida i građevinskog zemljišta u Gradačcu na osnovu zakona o nacionalizaciji iz 1958. godine

Autor(i)

Ključne riječi:

vakuf, nacionalizacija, Gradačac, mektebske zgrade, zakon

Sažetak

Rad se bavi pitanjem nacionalizacije zgrada mekteba i mesdžida i građevinskog zemljišta Vakufskog povjerenstva u Gradačcu na osnovu Zakona o nacionalizaciji najamnih zgrada i građevinskog zemljišta iz 1958. godine. Prvobitno je nacionalizirano petnaest vakufskih zgrada mekteba i mesdžida sa ukupnom površinom građevinskog zemljišta od 22.119 m2, da bi u žalbenom postupku smanjen broj nacionaliziranih objekata i površina građevinskog zemljišta. Nacionalizirano je pet zgrada mesdžida i dvije zgrade mekteba sa ukupnom površinom građevinskog zemljišta od 7.571 m2. U trenutku nacionalizacije u dvanaest zgrada mekteba i mesdžida bile su smještene osnovne škole, a u dvije trgovačke radnje.

Do trenutka nacionalizacije Vakufskom povjerenstvu je od zakupnina dato samo 20%, odnosno od 10.890 dinara samo 1931,6 dinara. Zakonom predviđena naknada nije isplaćena. Ovom nacionali- zacijom vakufima je načinjena značajna imovinska i materijalna šteta, te ugroženo mektebsko obrazovanje. Vakufsko povjerenstvo je ustvrdilo da je ova nacionalizacija bila nezakonita.

##submission.downloads##

Objavljeno

2015-12-31

Broj časopisa

Rubrika

Članci