##article.return## Jedan perzijski gazel Husejna Lamekanija