##article.return## Osvrt na dva rukopisa na turskom jeziku