Doprinos Osmana A. Sokolovića zdravstvenoj istoriji Sarajeva

Autor(i)

Sažetak

Autor ovog članka daje doprinos Osmana A. Sokolovića istoriji zdravstvenog obrazovanja u Sarajevu tokom perioda turske vladavine. Osman A. Sokolović je u dva predstavljena dijela napravio istraživanje okolnosti koje su uticale na higijensku i zdravstvenu kulturu starog Sarajeva.
Rad »Orijentalne medicinske knjige moje biblioteke«. bavi se detaljno sa oko 40 rukopisa i 15 štampanih knjiga među kojima je najznačajniji Qanun od Ibn Sina.


Njegov drugi rad »Sanitarni doprinos starog Sarajeva« obrađuje usluge liječnika, terapeuta, herbalista, berbera, kao i prepise knjiga i dokumenata koji se tiču zdravstvene zaštite zasnovane na dokumentima Sidžila iz XVIII i XIX vijeka. Od posebnog značaja je njegov još neopisani rad »Mualdžatun nafia« koji je sačinio skupa sa Smailom Hakkijom Čauševićem. To je kolekcija recepata uzetih sa margina medicinskih knjiga.

##submission.downloads##

Objavljeno

1987-12-31

Broj časopisa

Rubrika

Članci