##article.return## Najstariji orijentalni rukopisi iz privremenog invertara Gazi Husrevbegove bilioteke