Medžmua Abdul-Vehaba Karahodže

Autor(i)

Sažetak

Porodica Karahodža iz Žepča (Karahodža zade) je u prošlosti bila poznata po visokoj edukaciji svojih članova i nekim vrlo uvaženim ljudima kao što su Ahmed ef., Abdulah ef. i Abdul Vehab ef. Koji su potekli iz nje. Sva trojica su pisali poeziju bilo na turskom ili na srpskohrvatskom. Sačuvano  je u nekoliko rukopisa o tome.

Abdulkadir Hadžiahmetović iz Visokog, potomak porodice Karahodža sa očeve strane, poseduje rukopis koji je napisao Abdul Vehab ef. Karahodža. Sadrži različite sadržaje i ima 138 stranica od kojih su 34 prazne. Između ostalog sadrži i prepis vakufname Hadži Halil ef., Muderisa, koji je osnovao biblioteku u Gračanici, njegovm mjestu rođenja. Nekoliko pjesama napisanih na turskom jeziku koje je potpisao Abdul Vehab dokazuju da je pisao i poeziju na turskom jeziku.

Autor ovog rada daje analizu sadržaja cjelokupnog rukopisa i dostupnih podataka o porodici Karahodža i njezinim gore pomenutim članovima.

##submission.downloads##

Objavljeno

1985-12-31

Broj časopisa

Rubrika

Članci