Osnove ličnog statusa i javnog prava kod mu‘tazila

Autor(i)

  • Husein Kavazović

Ključne riječi:

prirodno pravo, lični status, javno pravo, prava i obaveze, imovina, porodica, država, mu'tazile

Sažetak

U ovom radu želimo ispitati kakve je mogućnosti pružala prirodno-pravna doktrina u nastanku prava kod mu‘tazila. Učenje o Božijoj pravdi za mu‘tazile nije čisto spekulativno pitanje; ono se na najkonkretniji način transformira u pitanje pravde, odnosno pravednosti, koja izvire iz univerzalnog pitanja Božije pravde. Pravda je za njih univerzalna, dok je pravednost relativna kategorija. Prema njihovom mišljenju, pravo treba da ostvaruje pravdu, a šeriatsko pravo predstavlja pravedno pravo, koje teži za idealima pravednosti. Osnovu privatnog prava čini lice sa svojim individualnim pravima, poput prava na život, imovinu i porodicu, dok osnovu javnog prava čini javni interes, koji se ispoljava u društveno-političkoj zajednici, kroz državnu upravu.

##submission.downloads##

Objavljeno

2018-12-31

Broj časopisa

Rubrika

Članci