##article.return## Jednakomjerno, sažeto i opširno izražavanje u Kur'anu