Književne i kulturno-historijske osobenosti Divana Hasana Bošnjaka

Autor(i)

  • Semir Rebronja

Ključne riječi:

orijentalno-islamska književnost, arapska književnost, divan, islamska tradicija, historija Medine

Sažetak

Ḥasan ibn Muṣṭafā al-Būsnawī al-Madanī, Hasan Bošnjak je plodonosan pjesnik skraja 18. i prve polovine 19. stoljeća. Više od tri stotine pjesama koje se nalaze u njegovom Divanu čine ga jednim od najplodonosnijih bošnjačkih pjesnika na arapskom jeziku. Hasan Bošnjak je tretirao različite teme, pjesničke forme i žanrove u Divanu. Pored umjetničkog senzibiliteta, pjesme Hasana Bošnjaka predstavljaju pravu riznicu za izučavanje historije i kulture, posebno Medine, ali i čitavog Hidžaza. Cilj ovog rada je predstaviti Divan Hasana Bošnjaka, koji do sada nije razmatran u cjelini u Bosni i Hercegovini, te baciti svjetlo na autora i njegov književni opus na arapskom jeziku.

##submission.downloads##

Objavljeno

2018-12-31

Broj časopisa

Rubrika

Članci