Sudi kao avangardni komentator Hafizovog Divana: drugačiji pogled na Sudijev komentatorski postupak

Autor(i)

  • Namir Karahalilović

Ključne riječi:

Ahmed Sudi Bošnjak, Hafizov Divan, komentar, avangardni pristup

Sažetak

Divan Hafiza Širazija, perzijskog pjesnika iz XIV stoljeća, jedna je od najznačajnijih zbirki lirske poezije u okviru perzijske i općenito književne tradicije orijentalnoislamskog kulturnog kruga. Od nastanka Divana traje spor oko njegovog tumačenja, a time i žanrovskog situiranja. Premda većina komentatora na Orijentu Hafizov Divan tumači u ključu sufijske poezije, Ahmed Sudi Bošnjak, bosanskohercegovački filolog iz XVI stoljeća, u svom komentaru Divana ne slijedi takav pristup i pravi avangardni iskorak na planu tumačenja Hafizove poezije. U ovom radu propitani su razlozi za takav Sudijev komentatorski postupak.

##submission.downloads##

Objavljeno

2018-12-31

Broj časopisa

Rubrika

Članci