Rasprava Mehmeda Handžića Risāla bayān al-umanāʼ fī ḥukm al-istimnāʼ “Objašnjenje pouzdanih o propisima o onaniji“ (tema, opis i sadržaj, terminologija, značaj i izvori, tekst, kontekst)

Autor(i)

DOI:

https://doi.org/10.51719/25663267.2021.28.42.97

Ključne riječi:

Onanija, masturbiranje, spolno samozadovoljavanje, Mehmed Handžić, Risala o onaniji

Sažetak

Ovaj rad se bavi raspravom Mehmeda Handžića Risāla bayān al-umanāʼ fī ḥukm al-istimnāʼ (ʼRasprava: Objašnjenje pouzdanih o propisima o onanijiʼ), rukopisom koji se čuva u Gazi Husrev-begovoj biblioteci, pod signaturom R. 2650/7. U ovom radu daje se kratak uvod o statusu čovjekove seksualnosti u islamu i Kurʼanu, potom se daje opis samoga rukopisa, njegove terminologije i stila kojim je pisan. Najveći dio ovog rada bavi se prikazom ili reinterpretiranjem temata i stavova koje je Mehmed Handžić donio o onaniji, masturbiranju i spolnom samozadovoljavanju od poznatih i priznatih klasičnih autoriteta u tefsiru, napose u disciplini tafsīr āyāt al-aḥkām, fikhu, te u književnim djelima. Poseban odjeljak u ovom radu posvećen je Handžićevoj interpretaciji stavova Ibn Ḥazma o onaniji. Ovaj rad pisan je s ciljem pristupačnog i interpretativnog predstavljanja ovog Handžićeva rukopisa. Rad nema pretenzije da ponudi bilo šta normativno, niti se rad treba tretirati kao fikhskopravno djelo o onaniji. Shodno tome, ovaj rad se ne treba čitati kao šerijatska rasprava o onaniji. Preporučujemo da se zvanični stavovi Islamske zajednice o onaniji, masturbiranju i spolnom samozadovoljavanju, a koje je u “Preporodu“ u nekoliko mahova iznio prof. dr. Enes Ljevaković, zamjenik reisul-uleme i fetva-i emin, konsultiraju na stranici: https://www.islamskazajednica.ba/index.php/pitanja-i-odgovori-home.

##submission.downloads##

Objavljeno

2021-12-31

Broj časopisa

Rubrika

Članci