Sintaksički status nepotpunih glagola u standardnom arapskom jeziku

Autor(i)

DOI:

https://doi.org/10.51719/25663267.2021.28.42.163

Ključne riječi:

Nepotpuni glagoli, složeni predikat, gramatikalizacija, specifikator

Sažetak

Ovaj rad se bavi opisom i analizom sintaksičkih i semantičkih obilježja nepotpunih glagola u arapskom jeziku, njihovom klasifikacijom i njihovim sintaksičkim statusom unutar složenog predikata. Ovi glagoli predstavljaju izuzetno heterogenu skupinu glagola u okviru koje se pojedine grupe glagola povezuju prema semantičkim obilježjima i sintaksičkoj upotrebi. U radu se nepotpuni ili pomoćni glagoli analiziraju iz perspektive frazne strukture rečenice. Polazi se od hipoteze da su nepotpuni glagoli u arapskom jeziku dijelom gramatikalizirani, da su prošli prvu fazu gramatikalizacije, desemantizaciju, u kojoj se njihovo osnovno leksičko značenje reduciralo ili potpuno izgubilo u korist gramatičkih značenja kojima proširuju značenje samoznačnog dijela predikata informacijama o vremenu, aspektu i modalnosti. U okviru složenog predikata javljaju se u sintaksičkoj funkciji specifikatora kao zavisni članovi.

##submission.downloads##

Objavljeno

2022-02-23

Broj časopisa

Rubrika

Članci