Marks and rewievs

  • Ismet Bušatlić
  • Esad Duraković
  • Aladin Husić
  • Lamija Hatibović
  • Almir Fatić
  • Amer Maslo
  • Hasan Džilo

Abstract

Mustafa Jahić, Historija arapske gramatike, Gazi Husrev-begova biblioteka, Sarajevo, 2020, 444 str. (Esad Duraković)

Ibrahim Krzović, STARI LJETNIKOVCI KULE I ČARDACI, El-Kalem : Institut za islamsku tradiciju Bošnjaka, Sarajevo, 2019, 536 str. (Ismet Bušatlić)

Fahd Kasumović, NA PERIFERIJI SVIJETA ISLAMA : OSMANSKA PORESKA POLITIKA U BOSANSKOM EJALETU 1699–1839, Orijentalni institut UNSA, Sarajevo 2021, 794 str. (Aladin Husić)

TEṢAN KÜTÜPHANESI YAZMA ESERLER KATALOǦU – KATALOG RUKOPISA OPĆE BIBLIOTEKE TEŠANJ, obradio prof. dr. Sadik Yazar, Yunus Emre Enstitüsü – Opća biblioteka Tešanj, Ankara – Sarajevo, 2021, 480 str. (Ismet Bušatlić)

Lejla Kodrić Zaimović, Baštinske studije: Od moderne do postdigitalne kulture, Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 2021, 190 str. (Lamija Hatibović)

Esmir Bašić, Tešanjska biblioteka, Opća biblioteka Tešanj, Tešanj, 2016, 221 str. (Almir Fatić)

Ajten Ardel, MITROVICA NË DOKUMENTET OSMANE-EKSTRATE DOKUMENTESH – OSMANLI BELGELERİNDE MİTROVİҪE – MITROVICA U OSMANSKIM DOKUMENTIMA: SAŽETAK DOKUMENATA, Jalifat Publishing, Mitrovica, 2021, 379 str. (Amer Maslo)

Frantz Rosenthal, TRIJUMFALNO ZNANJE: KONCEPT ZNANJA U SREDNJOVJEKOVNOM ISLAMU, Sarajevo: Centar za napredne studije, 2020, 418 str. (Hasan Džilo)

Published
2021-12-31
How to Cite
Ismet Bušatlić, Esad Duraković, Aladin Husić, Lamija Hatibović, Almir Fatić, Amer Maslo, & Hasan Džilo. (2021). Marks and rewievs. Anali Gazi Husrev-Begove Biblioteke, 28(42), 275-300. Retrieved from http://www.anali-ghb.com/index.php/aghb/article/view/680
Section
Marks and rewievs