[1]
Nakićević, O. 1987. Na marginama verbalnog ranog sučeljavanja Sunizma (ortodoksije) i sufizma (misticizma u Islamu) u Bosni i Hercegovini. Anali Gazi Husrev-Begove biblioteke. 8, 13-14 (Dec. 1987), 179–192.