[1]
Živkova, D. 2018. O kulturnoj historiji Sudijevih komentara Sadijeva Đulistana i Bustana. Anali Gazi Husrev-Begove biblioteke. 25, 39 (Dec. 2018), 215–226.