[1]
Almir Fatić and Orhan Bajraktarević 2021. Pojam straha u kurʼanskom tekstu. Anali Gazi Husrev-Begove biblioteke. 28, 42 (Dec. 2021), 19–34. DOI:https://doi.org/10.51719/25663267.2021.28.42.19.