[1]
Enes Karić 2021. Rasprava Mehmeda Handžića Risāla bayān al-umanāʼ fī ḥukm al-istimnāʼ “Objašnjenje pouzdanih o propisima o onaniji“ (tema, opis i sadržaj, terminologija, značaj i izvori, tekst, kontekst). Anali Gazi Husrev-Begove biblioteke. 28, 42 (Dec. 2021), 97–136. DOI:https://doi.org/10.51719/25663267.2021.28.42.97.