[1]
Šefko Sulejmanović, Ekrem Tucaković, Muharem Omerdić and Osman Lavić 2021. Kolokvij "Abdurahman-ef. Hukić, alim i poliglota". Anali Gazi Husrev-Begove biblioteke. 28, 42 (Dec. 2021), 247–273.