[1]
Mujić, M. 2022. Između dva sistema obrazovanja, dva sistema sudstva i dvije imperije: Osmanski sudija i kandidat za reisul-ulemu u Bosni i Hercegovini 1913. godine Džafer Ilhami-beg Kulenović i njegova idžazetnama. Anali Gazi Husrev-Begove biblioteke. 29, 43 (Dec. 2022), 119–152. DOI:https://doi.org/10.51719/25663267.2022.29.43.119.