[1]
Džinić, A. 2023. Mehmed Salih Vedžihi-paša prema osmanskim dokumentima. Anali Gazi Husrev-Begove biblioteke. 30, 44 (Dec. 2023), 97–116. DOI:https://doi.org/10.51719/25663267.2023.30.44.97.