(1)
Husić, A. Teritorijalni I Demografski Razvitak Travnika U Vrijeme Osmanske Uprave. AGHB 2015, 22, 17-26.