(1)
Dervišević, H. Kaligrafija Gazi Husrev-Begovog I Murad-Begovog Turbeta U Sarajevu. AGHB 2015, 22, 201-222.