(1)
Nakićević, O. Na Marginama Verbalnog Ranog sučeljavanja Sunizma (ortodoksije) I Sufizma (misticizma U Islamu) U Bosni I Hercegovini. AGHB 1987, 8, 179-192.