(1)
Živkova, D. O Kulturnoj Historiji Sudijevih Komentara Sadijeva Đulistana I Bustana. AGHB 2018, 25, 215-226.