(1)
Dževad Šošić. Aš-Šawkānījev Pristup qirāʼātima U Tefsiru Fatḥ Al-qadīr. AGHB 2022, 28, 5-18.