(1)
Husein Kavazović. Anglo-Muhamedansko Pravo U Britanskoj Indiji: Historijskopravni Aspekt. AGHB 2021, 28, 57-96.