(1)
Enes Karić. Rasprava Mehmeda Handžića Risāla bayān Al-umanāʼ Fī ḥukm Al-istimnāʼ “Objašnjenje Pouzdanih O Propisima O onaniji“ (tema, Opis I sadržaj, Terminologija, značaj I Izvori, Tekst, Kontekst). AGHB 2021, 28, 97-136.