(1)
Amra Mulović. Sintaksički Status Nepotpunih Glagola U Standardnom Arapskom Jeziku. AGHB 2022, 28, 163-173.