(1)
Haris Dervišević. Prilog Likovnoj Analizi kurʼanske Kaligrafije Na Primjerima Mushafa Iz Gazi Husrev-Begove Biblioteke. AGHB 2021, 28, 175-190.