(1)
Mujić, M. Između Dva Sistema Obrazovanja, Dva Sistema Sudstva I Dvije Imperije: Osmanski Sudija I Kandidat Za Reisul-Ulemu U Bosni I Hercegovini 1913. Godine Džafer Ilhami-Beg Kulenović I Njegova idžazetnama. AGHB 2022, 29, 119-152.