Husić, A. (2015). Teritorijalni i demografski razvitak Travnika u vrijeme Osmanske uprave. Anali Gazi Husrev-Begove Biblioteke, 22(36), 17–26. Retrieved from http://www.anali-ghb.com/index.php/aghb/article/view/321