Nakićević, O. (1987). Na marginama verbalnog ranog sučeljavanja Sunizma (ortodoksije) i sufizma (misticizma u Islamu) u Bosni i Hercegovini. Anali Gazi Husrev-Begove Biblioteke, 8(13-14), 179–192. Retrieved from http://www.anali-ghb.com/index.php/aghb/article/view/514