Živkova, D. (2018). O kulturnoj historiji Sudijevih komentara Sadijeva Đulistana i Bustana. Anali Gazi Husrev-Begove Biblioteke, 25(39), 215–226. Retrieved from http://www.anali-ghb.com/index.php/aghb/article/view/582