Enes Karić. (2021). Rasprava Mehmeda Handžića Risāla bayān al-umanāʼ fī ḥukm al-istimnāʼ “Objašnjenje pouzdanih o propisima o onaniji“ (tema, opis i sadržaj, terminologija, značaj i izvori, tekst, kontekst). Anali Gazi Husrev-Begove Biblioteke, 28(42), 97–136. https://doi.org/10.51719/25663267.2021.28.42.97