Amra Mulović. (2022). Sintaksički status nepotpunih glagola u standardnom arapskom jeziku. Anali Gazi Husrev-Begove Biblioteke, 28(42), 163–173. https://doi.org/10.51719/25663267.2021.28.42.163