Mustafa Berhamović. (2021). Arhivska zbirka Seida M. Traljića. Anali Gazi Husrev-Begove Biblioteke, 28(42), 235–245. https://doi.org/10.51719/25663267.2021.28.42.235