Džinić, A. (2023). Mehmed Salih Vedžihi-paša prema osmanskim dokumentima. Anali Gazi Husrev-Begove Biblioteke, 30(44), 97–116. https://doi.org/10.51719/25663267.2023.30.44.97