ŽIVKOVA, D. O kulturnoj historiji Sudijevih komentara Sadijeva Đulistana i Bustana. Anali Gazi Husrev-Begove biblioteke, [S. l.], v. 25, n. 39, p. 215–226, 2018. Disponível em: http://www.anali-ghb.com/index.php/aghb/article/view/582. Acesso em: 9 dec. 2023.