ENES KARIĆ. Rasprava Mehmeda Handžića Risāla bayān al-umanāʼ fī ḥukm al-istimnāʼ “Objašnjenje pouzdanih o propisima o onaniji“ (tema, opis i sadržaj, terminologija, značaj i izvori, tekst, kontekst). Anali Gazi Husrev-Begove biblioteke, [S. l.], v. 28, n. 42, p. 97–136, 2021. DOI: 10.51719/25663267.2021.28.42.97. Disponível em: http://www.anali-ghb.com/index.php/aghb/article/view/672. Acesso em: 2 jun. 2023.