MUJIĆ, M. Između dva sistema obrazovanja, dva sistema sudstva i dvije imperije: Osmanski sudija i kandidat za reisul-ulemu u Bosni i Hercegovini 1913. godine Džafer Ilhami-beg Kulenović i njegova idžazetnama. Anali Gazi Husrev-Begove biblioteke, [S. l.], v. 29, n. 43, p. 119–152, 2022. DOI: 10.51719/25663267.2022.29.43.119. Disponível em: http://www.anali-ghb.com/index.php/aghb/article/view/690. Acesso em: 22 jul. 2024.