Nakićević, Omer. 1987. “Na Marginama Verbalnog Ranog sučeljavanja Sunizma (ortodoksije) I Sufizma (misticizma U Islamu) U Bosni I Hercegovini”. Anali Gazi Husrev-Begove Biblioteke 8 (13-14):179-92. http://www.anali-ghb.com/index.php/aghb/article/view/514.