Živkova, Dragica. 2018. “O Kulturnoj Historiji Sudijevih Komentara Sadijeva Đulistana I Bustana”. Anali Gazi Husrev-Begove Biblioteke 25 (39):215-26. http://www.anali-ghb.com/index.php/aghb/article/view/582.