Almir Fatić, and Orhan Bajraktarević. 2021. “Pojam Straha U kurʼanskom Tekstu”. Anali Gazi Husrev-Begove Biblioteke 28 (42):19-34. https://doi.org/10.51719/25663267.2021.28.42.19.