Enes Karić. 2021. “Rasprava Mehmeda Handžića Risāla bayān Al-umanāʼ Fī ḥukm Al-istimnāʼ “Objašnjenje Pouzdanih O Propisima O onaniji“ (tema, Opis I sadržaj, Terminologija, značaj I Izvori, Tekst, Kontekst)”. Anali Gazi Husrev-Begove Biblioteke 28 (42):97-136. https://doi.org/10.51719/25663267.2021.28.42.97.