Mustafa Berhamović. 2021. “Arhivska Zbirka Seida M. Traljića”. Anali Gazi Husrev-Begove Biblioteke 28 (42):235-45. https://doi.org/10.51719/25663267.2021.28.42.235.